top of page

VISIE

Als multidisciplinaire groepspraktijk geloven wij dat de taak van artsen en verpleegkundigen in het veranderende zorglandschap van vandaag niet louter kan bestaan uit ziektebestrijding. Als Gezondheidshuis willen wij een brede visie op huisartsgeneeskunde uitdragen, waarin de nadruk niet uitsluitend ligt op genezing, maar ook op preventie en mentaal welzijn.


De naam De Gloed verwijst naar hoe wij onze patiënten telkens opnieuw proberen te benaderen. Gekoppeld aan een wetenschappelijk gefundeerde en professionele attitude, kan zorg voor ons alleen betekenis krijgen vanuit een intermenselijke warmte en authentieke betrokkenheid.

 

In de gloedvolle ontmoeting die een patiëntencontact inhoudt, willen wij niet uitsluitend zorg dragen, maar ook zorgen wegnemen.

Zorgen en ontzorgen, kortom.

bottom of page